Zalety osobiste

  • Pozytywny stosunek do nauki,
  • Chęci podnoszenia kwalifikacji – samokształcenie,
  • Chęci zaangażowania się w działalność organizacji,
  • Wykazywanie dużego zainteresowania w zakresie łączenia teorii z praktyką gospodarczą i praktyki gospodarczej z teorią,
  • Interpretacja behawioralna pracowników,
  • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.