Wykaz wybranych autorskich i współautorskich publikacji książkowych

Wykaz wybranych autorskich i współautorskich publikacji książkowych potwierdzających orientację w problemie konkurencyjności przedsiębiorstw i zarządzania zasobami ludzkimi

  • Leśniewski Michał Adam, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy,  Dom Organizatora, Toruń 2011,
  • Leśniewski Michał Adam, Sylwia Morawska, Zasoby ludzkie w organizacji, CeDeWu, Warszawa 2012,
  • Leśniewski Michał Adam, Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2015.