Wykaz przeprowadzonych badań dla praktyki gospodarczej i nauki

2008 r. Kulturowe uwarunkowania ekorozwoju w przedsiębiorstwie

Badanie realizowane było przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie,

2009 r. Kultura organizacyjna gminy jako determinanta przedsiębiorczości i jej wpływ na rozwój regionalny (na przykładzie województwa świętokrzyskiego)

Badanie realizowane było przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie,

2010 r. Lokalizacja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji a ich konkurencyjność (na przykładzie regionu świętokrzyskiego)

Badanie realizowane było przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie,

2010-2012 r. Świadomość ekorozwojowa i identyfikacja kultur organizacyjnych gmin i przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego

Badania realizowane były z mojej prywatnej inicjatywy,

2011 r. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jako forma przedsiębiorczości ekologicznej

Badanie realizowane było przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie,

2013 r. Ekorozwój w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Badanie realizowane było przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

2013-2015r. Świadomość ekorozwojowa i identyfikacja kultur organizacyjnych gmin i przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego

Badania realizowane były z mojej prywatnej inicjatywy.