Przebieg kariery zawodowej

15 luty 2005 – obecnie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
Instytut Zarządzania

Stanowisko: adiunkt
Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • Prowadzenie badań naukowych dla praktyki gospodarczej,
 • Publikowanie artykułów naukowych dla popularyzacji wiedzy badawczej,
 • Uczestniczenie w konferencjach dotyczących organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem i jednostek samorządu terytorialnego,
 • Permanentne podnoszenie kwalifikacji w celu wzrostu wartości zajęć ze studentami i aktywnym uczestniczeniem w konferencjach,
 • Współorganizowanie konferencji.

Główne osiągnięcia:

 • Pozytywna ocena dokonana z tytułu wywiązywania się z powierzonych obowiązków,
 • Nagroda Indywidualna III Stopnia Rektora za wyróżniające osiągnięcia publikacyjne,
 • Nagroda Dyrektor Kieleckiego Festiwalu Nauki za profesjonalizm, rzetelność i wielkie zaangażowanie w organizację imprez Kieleckiego Festiwalu Nauki.

 
1 październik 1998 – 30 września 2005

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Wydział Zarządzania i Marketingu Zakład Organizacji i Zarządzania

 

Stanowisko: Asystent, Adiunkt
Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • Publikowanie opracowań dotyczących organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Współorganizowanie konferencji.

Główne osiągnięcia:

 • Odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi dla Państwa przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (legitymacja nr 118-2003-87),
 • List gratulacyjny za uzyskanie najwyższej okresowej oceny dokonanej przez studentów stacjonarnych i niestacjonarnych wręczony przez Rektora Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.