Profil zawodowy

  • Wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi,
  • Umiejętność budowania i kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw,
  • Umiejętność przekazywania wiedzy ludziom,
  • Umiejętność bycia otwartym na relacje międzyludzkie (kontakty interpersonalne),
  • Umiejętności syntetycznego i analitycznego spojrzenia na zarządzanie przedsiębiorstwem w powiązaniu z otoczeniem zewnętrznym,
  • Umiejętność pracy w grupie,
  • Umiejętność kreatywnego i konstruktywnego myślenia,