Informacje dodatkowe

  • Znajomość obsługi komputera,
  • Aktualne prawo jazdy kategorii B od 1990 roku,
  • Seminaria szkoleniowe:

– Zarządzanie organizacjami w XXI wieku,

– Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich,

– Management of Science-Technology Park and Business Incubator,

– Zarządzanie projektami – Microsoft Project – kurs podstawowy z elementami kursu zaawansowanego,

–  Multimedia – IT Friendly Professor,

  • Język Obcy: język francuski w stopniu podstawowym.