Edukacja

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

Stopień naukowy: Doktor nauk ekonomicznych

Specjalizacja: Nauki o zarządzaniu,

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Zarządzania i Administracji

Specjalizacja: Zarządzanie i marketing

Tytuł: Magister,

  • Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

Specjalizacja: Zarządzanie i marketing

Tytuł: Licencjat,

  • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach – Technikum Spożywcze

Specjalizacja: Przetwórstwo Zbóż

Tytuł: Technik.