Artykuły w języku polskim

Kompetencje menedżera

Świadomość ekorozwojowa…

Przedsiębiorczość czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorcza. Wybrane problemy

kultura w systemie organizacji

behawioralna kulturowa przewaga konkurencyjna przedsiebiorstw

Teoretyczna analiza ewolucji koncepcji przewagi konkurencyjnej w świetle szkół zarządzania strategicznego

Konkurencyjność ekorozwojowa przedsiębiorstw

Wiedza w strategiach zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie wiedzą

Konkurencyjność zasobowa przedsiębiorstw

Kulturowa restrukturyzacja przedsiębiorstw

Trójkąt relacji rozwoju oraz kultura organizacyjna stymulatorami rozwoju regionalnego i lokalnego

Systemowość i synergiczność koncepcji trójkąta relacji rozwoju regionu

Czynniki kształtowania lokalizacji przedsiębiorstw w gminach a wyniki badań

Przedsiębiorczość i kultura organizacyjna stymulatorami rozwoju regionalnego i lokalnego a wyniki badań

Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z wykorzystaniem metody OZK a wyniki badań

Identyfikacja kultur organizacyjnych z wykorzystaniem modelu K.S. Camerona i R.E. Quinna, na przykładzie mikroprzedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego a wyniki badań

Leśniewski Michał Adam Budowa pozycji konkurencyjnej

Leśniewski Michał Adam Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw

Leśniewski Michał Adam Wyznaczanie profilu kultur organizacyjnych

Leśniewski Michał Adam Identyfikacja kultur organizacyjnych

Pozytywny Menedżer Wiedzy